Η Διπλωματική μου εργασία

HTML5 Logo
Port Info Icon

Port Info

Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων (ΣΔΥ), ΕΑΠ 2013-14

 
Θέμα: Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την παρακολούθηση του πλου, των αφίξεων και των αναχωρήσεων πλοίων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για μία λιμενική εγκατάσταση, με έμφαση στην χρηστικότητα από κινητές συσκευέςΕμφανίσεις σελίδας
6326